Om härnösand.nu
Stäng

Om Härnösand.nu

Härnösand.nu är en sida med berättelser om personer, platser och allt annat som gör Härnösand till Härnösand. Här kommer vi kontinuerligt att publicera nya berättelser. Har du tips om vem eller vad vi kan skriva om är du välkommen att kontakta oss på kommunikationsavdelningen@harnosand.se

Sambiblioteket - fullt av liv

Sambiblioteket är en viktig mötesplats i Härnösand.

Service av högsta klass

Klockan är strax före åtta när Servicecenter gör sig redo för att öppna, längst ned i huset. Där möter kommunvägledarna dem som har frågor om kommunens verksamhet eller vill ha hjälp med e-tjänster.
- Det ska vara enkelt för medborgarna att få hjälp hos oss, exempelvis med parkeringsskivor, frågor om avfall, barnomsorg, bygglov och att söka olika tillstånd. Här finns även publika datorer där vi ska försöka hjälpa personer att få bygglov, handikappsparkeringstillstånd och liknande, säger Marielle Oikari.
Om Servicecenter inte kan svara direkt återkommer de inom några dagar eller hjälper till att få kontakt med rätt handläggare inom kommunen. Marielle berättar att man även kan ställa frågor via deras kundforum på hemsidan. Personalen på Servicecenter fungerar även som konferensvärdar.
- Det är betydligt fler konferenser här än jag trodde, till exempel lägenhetsvisningar av HSB, kulturluncher och företagsfrukostar. Det är ett väldigt levande hus, säger Micke Östman.

Marielle Oikari och Micke Östman svarar på alla sorters frågor.
Mikael Kassberg i kommunens servicecenter.

"Jätteviktig institution"

Det är KÅJAW som sköter fastigheten på entreprenad. Anders Näslund har kommit för att ta hand om några felanmälningar, men hinner även tala en stund om litteratur och bibliotek.
- Biblioteket är en jätteviktig institution som håller en hög nivå. De tillhandahåller böcker av jävligt god kvalitet plus att de håller på med andra verksamheter här, många för barn – allt från sagostunder till skapande verksamheter, vilket jag tror är viktigt. Kan man väcka intresse för någon att börja läsa, då har man ju lyckats, tycker jag.

Kan man väcka intresse för någon att börja läsa, då har man ju lyckats
Sveriges populäraste (?) äpple finns på barnavdelningen.

Biblioteket är en demokratisk plats

På plan 2 ligger biblioteket och där har bibliotekarien Airi Palm börjat dagen med att plocka beställningar. Airi jobbar inte bara i Härnösand utan även i Ramvik och Viksjö, som just nu satsar på ombyggnation. Förändringarna i Härnösand beskriver hon också som mycket välkomna:
- Det här är jättebra, att huset är öppet igen och inte avstängt på mitten. Det sjuder av liv och med alla de verksamheter som flyttat in finns möjligheter till nya samarbeten.
Trots att Airi jobbat länge som bibliotekarie lär hon sig något nytt varje dag:
- Ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan. Något av det bästa med bibliotek är att det är en demokratisk plats, utan några krav på den som kommer hit, förutom att identifiera sig om man ska låna böcker. Man får livskunskap genom litteraturen, både av fack- och skönlitteratur, vilket innebär stor samhällsnytta.

Airi Palm, bibliotekarie.
Något av det bästa med bibliotek är att det är en demokratisk plats

Studera på distans

På plan 3 ligger Lärcentrum, en studiemiljö för vuxna som läser på eftergymnasial nivå, framför allt distansstudenter.
– Här får de möjlighet att vara bland andra studenter och samtidigt får de tillgång till hela biblioteket, säger Gun-Britt Marklund, som tillsammans med Annika Lill jobbar på Lärcentrum..
På Lärcentrum finns öppna ytor med sittgrupper och enskilda arbetsplatser som vem som helst kan använda för sina studier. Dessutom finns klassrum, grupprum, konferensrum och datasal, men för att låna dem krävs att den studerande registrerar sig hos Lärcentrum.
– De som registrerar sig får tillgång till all extra service, till exempel inloggning till våra datorer, tillgång till skrivare och en tagg som gör att de kan komma in klockan 8-21 alla dagar i veckan.

Lärcentrum är till för vuxna som läser på eftergymnasial nivå.
Gun-Britt Marklund och Annika Lill jobbar på Lärcentrum.

Många som jobbar med att stödja företag

En trappa till. Nu är vi uppe på plan fyra, där ett stort konferensområde skapats. Det är här man håller större event som kräver flexibelt utrymme på ett annat sätt än de konferensrum som finns sedan tidigare. Många olika verksamheter håller till på denna våning, bland andra Almi Invest och Almi Företagspartner, Business Sweden och BizMaker, samt kommunens tillväxt- och kommunikationsavdelning.
Micke Aamisepp ansvarar för High Coast Invest:
- Vi hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i regionen, främst inom områdena besöksnäring, bioekonomi och elintensiv industri. Det är väldigt bra att hålla till här, att vara nära folk som jobbar med företagare, eftersom det är vår nisch.

På plan 4 finns stora öppna ytor för olika event.
Mikael Aamisepp på High Coast Invest.

Bolla din affärsidé

Ett av företagen på BizMaker är Pernilla Zsaludek Viklunds inkubatorföretag LifePulse, som jobbar med webbaserade program för livsstilsförändring. Pernilla upplever kontakten med BizMaker som givande:
- När man har en affärsidé finns det någon att bolla med här, så att man kan ligga steget före. Man är jättebra på det man gör, men har inte samma kunskap när det gäller att kommersialisera. Affärscoachningen vi får här går mycket ut på att bolla: Var är vi nu? Vad blir nästa steg?

Man är jättebra på det man gör, men har inte samma kunskap när det gäller att kommersialisera

Utveckling för landsbygdsföretag

På kommunens tillväxtavdelning sitter Eva-Lotta Öberg, som är projektledare för Landsbygd 2.0.
- Vi ska fortsätta utveckla vandringsleder på Härnön och vi håller på att utveckla landsbygdsbiblioteken. Ramvik kommer att ha en helt ny lokal och i Viksjö ska biblioteket renoveras. Vi har också affärsutvecklingsutbildningar mot företag på landsbygden med inriktning mot besöksnäringen, för att de ska kunna ta nästa steg i sin utveckling.

Människor lånar böcker in i det sista

Det drar ihop sig till kväll. Sist på plats är de som jobbar i biblioteket. De går och kollar att ingen har somnat eller missar att biblioteket håller på att stänga. De plockar ihop, ser till att alla datorer är avstängda, släcker och låser huset klockan 19. In i det sista finns där personer som lånar böcker och bär ut dem i vintermörkret.

In i det sista finns där personer som lånar böcker och bär ut dem i vintermörkret
Tack för idag.